Jak znaleźć testament?

Nieujawniony testament

Wbrew pozorom często zdarza się, że testament nie zostaje ujawniony. Najczęściej testament sporządzany jest w formie aktu notarialnego lub pismem własnoręcznym przez testatora. W tym pierwszym przypadku dokument testamentu znajduje się w archiwum Kancelarii notarialnej lub w Sądzie. W tym drugim przypadku dokument także może, ale nie musi się znajdować w tych miejscach.

Odnalezienie testamentu holograficznego

Jeżeli chodzi o testament sporządzony własnoręcznie przez spadkodawcę to może on być tak ukryty, że nigdy nie da się go odnaleźć. Co więcej spadkodawca nie musi wcale informować spadkobiercy, że powołał go do spadku w testamencie. W związku z tym faktem spadkobierca może nie wiedzieć o sporządzeniu testamentu, na podstawie którego został powołany do dziedziczenia. W praktyce takie sytuacje również się zdarzają. Co prawda spadkodawca może oddać taki testament na przechowania do notariusza albo Sądu, jednak w praktyce bardzo rzadko ma to miejsce.  

Odnalezienie testamentu notarialnego

W takiej sytuacji jest trochę łatwiej. Dokument testamentu musi bowiem w tym przypadku być przechowywany przez notariusza, a po upływie 10 lat przekazywany do archiwum Sądu. Ponadto testator może się zwróci o wpisanie jego testamentu do Notarialnego Rejestru Testamentów. W takim przypadku każda osoba może uzyskać informację o sporządzonym testamencie jednak pod warunkiem przedłożenia aktu zgonu testatora. Co ważne system ten jest prowadzony w formie elektronicznej dzięki czemu istnieje możliwość uzyskania informacji z tego rejestru w każdej Kancelarii notarialnej. Notariusz sporządza z takiej czynności protokół. Taksa notarialna za taką usługę wynosi tylko 200 zł.

Odnalezienie testamentu, w przypadku gdy dysponujemy danymi Kancelarii notarialnej

Jeżeli wiemy u jakiego notariusza został sporządzony testament to wówczas sprawa jest prosta. Wystarczy, że przedłożymy notariuszowi akt zgonu testatora, a rejent dokona otwarcia testamentu. Otwarcie testamentu polega na odczytanie kogo treści w obecności co najmniej jednej osoby i sporządzenie z tej czynności protokołu.  

Pomoc adwokata w odnalezieniu testamentu

Jako adwokat mogę pomóc Ci w odnalezieniu testamentu. W pierwszej kolejności powinno się ustalić, czy po zmarłym nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe. W tym celu w pierwszej kolejności sprawdza czy został zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia lub sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym. Jeżeli takie dokumenty nie będą zarejestrowane zwrócę się do Sądu spadku o udzielenie informacji czy postępowanie po zmarłym się toczy lub zostało zakończenie. W dalszej kolejności zwrócę się do notariusza o przeszukanie Notarialnego Rejestru Testamentów. Gdy nadal nie uda się odnaleźć tego testamentu istnieje jeszcze możliwość zwrócenia się do archiwum Ksiąg Wieczystych Sądu spadku z zapytaniem czy taki testament nie został przekazany przez notariusza.

Ujawnieniem testamentu, a wznowienie postępowania

W praktyce zdarza się, że testament zostanie odnaleziony dopiero po zakończeniu sprawy o stwierdzenie nabycia spadku. W takim przypadku istnieje możliwość wznowienie postępowania na podstawie art. 679 kodeksy postępowania cywilnego. Nie może jednak żądać wznowienia takiego postępowania osoba, która zataiła informację o testamencie.