Polityka Prywatności i Prawna

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie adwokat Piotr Czyżyński Kancelaria adwokacka w Rzeszowie, ul. Piłsudskiego 17/5, 35-074 Rzeszów NIP: 6621805341 REGON: 381264034 (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Józefa Piłsudskiego 1/17, 37-200 Przeworsk
- przez e-mail: …………..
- telefonicznie: ………….
Cele przetwarzania danych osobowych
Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, aby:
świadczyć Panu/Pani pomoc prawną (udzielać Panu/Pani porad i konsultacji prawnych, reprezentować Panu/Pani przed sądami, urzędami i innymi organami)
Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:
- umowa o świadczenie usług prawnych
- przepisy prawa (kpc, kpa, kro oraz inne ustawy)
Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe do momentu zakończenia prowadzenia sprawy, a następnie w prawnie uzasadnionym interesie dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego
z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych) dotyczących umowy.
Odbiorcy danych osobowych
Będziemy przekazywać Pana/Pani dane osobowe:
Podmiotom zapewniającym Nam obsługę księgowo-administracyjną. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Panu/Pani następujące prawa:
• prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
• prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
• prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,
• prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pana/Pani dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
• prawo do przenoszenia Pana/Pani danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Kancelarii Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Pan/ Pani może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pana/Pani dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Panu/Pani tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panem/Panią lub na podstawie Pana/Pani zgody,
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka prawna

Treści zamieszane na blogu lub innych stronach niniejszego portalu mają wyłącznie edukacyjny charakter. Niektóre treści zamieszone na blogu lub innych stronach niniejszego portalu mogą być nieaktualne, ze względu na zmianę stanu prawnego, poglądów doktryny lub linii orzeczniczej. Autorzy bloga nie poniosą odpowiedzialności za zastosowanie się do informacji podanych w publikacjach.