Adwokat Rzeszów - Kontakt i CENNIK

Bezpośredni kontakt do adwokata lub radcy prawnego w Rzeszowie

Jeżeli chcesz skontaktować się z moją Kancelarią adwokacką, którą prowadzę w Rzeszowie to wystarczy napisać lub zadzwonić. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości do warunków współpracy, a planujesz się na nią zdecydować wystarczy zadzwonić. Rozmowa nic nie kosztuje.

Telefon

Kontakt telefoniczny z adwokatem Najczęściej Klienci kontaktują się z naszą Kancelarią adwokacką przez telefon.

adwokat Piotr Czyżyński Kancelaria adwokacka w Rzeszowie 

adres: ul. Piłsudskiego 17/5, 35-074 Rzeszów

Możesz zadzwonić pod podany numer, napisać na wskazany adres e-mail lub wykorzystać w celu nawiązania kontaktu formularz dostępny na naszej stronie. W mailu lub w formularzu warto opisać swój problem. Aktualnie do formularza kontaktowego nie można dołączyć dokumentów dlatego jeżeli chciałbyś je nam przesłać do najlepiej będzie napisać maila i dołączyć skany dokumentów jako załączniki. Najczęściej odpowiadamy na maile i formularze kontaktowe tego samego dnia, najpóźniej następnego. Jeżeli nie otrzymasz wiadomości zwrotnej warto zadzwonić, czasem zdarza się, że ważne, że zapytania Klientów trafiają do folderu spam. Staram się odpowiadać na wszystkie  zapytania dotyczące świadczenia pomocy prawnej. Żaden mail nie powinien pozostać bez odpowiedzi. Zapytanie o wycenę usługi prawnej nic nie kosztuje.

formularz kontaktowy 

Znajdź nas na mapie 

ZESPÓŁ

adwokat Piotr Czyżyński

Adwokat Piotr Czyżyński

Mecenas Czyżyński to osoba staranna, uczciwa i sumienna. Jako adwokat specjalizuje się w sprawach karnych, w których broni słusznych interesów podejrzanych, oskarżonych, a także pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych. Piotr jest bardzo pracowity i staranny, zawsze stawia interes Klienta, a nie kancelarii adwokackiej w Rzeszowie, która prowadzi na pierwszym miejscu. Adwokat Piotr Czyżyński posiada ogromne doświadczenie, w zakresie profesjonalnego zastępstwa prawnego stron na rozprawach sądowych, dlatego doskonale zna praktykę Sądu Rejonowego, Okręgowego i Apelacyjnego w Rzeszowie. Dzięki latom pracy w charakterze zawodowego zastępcy procesowego i występowania w setkach rozpraw Piotr Czyżyński wie na co zwracają uwagę Sądu, dzięki czemu jest w stanie opracować skuteczną strategię i taktykę procesową w określonej sprawie, która została mu powierzona przez Klienta.

radca prawny Arkadiusz Orłowski

Radca prawny Arkadiusz Orłowski

Mecenas Orłowski to osoba, która potrafi rozwiązać wiele nie tylko problemów prawnych, jak i organizacyjnych. Radca prawny Arkadiusz Orłowski specjalizuje się w znajdowaniu nietypowych, ale skutecznych rozwiązać problemów przedsiębiorców, nie tylko biorąc pod uwagę aspekty prawne, ale także i ekonomiczne. W życiu zawodowym i osobistym Arkadiusz jest kulturalny, taktowny i pomocny. Mecenas Orłowski zawsze jest chętny, aby wesprzeć członków swojego zespołu wiedzą i doświadczeniem, ale także nie zawaha się przed poproszeniem o taką pomoc. Najważniejsze jest dla niego to, aby interesy Klienta były zabezpieczone w toczących się procesie lub w ramach danego stosunku prawnego. Radca prawny Arkadiusz Orłowski zajmuje się także organizacją pracy Kancelarii, w czym ułatwia pracę pozostałym członkom zespołu.

radca prawny Joanna Orłowska-Pączek

Radca prawny Joanna Orłowska-Pączek

Mecenas Orłowska-Paczek jest doświadczonym prawnikiem, zarówno w zakresie sporządzania umów, jak i reprezentacji Klientów przed Sądami. Joanna jest osobą bardzo skrupulatną, gdyż dla niej każdy szczegół ma znacznie. Dla Klientów jest to zaleta, gdyż dzięki temu mają pewność, że nasi prawnicy niczego nie przeoczą. Radca prawny Joanna Orłowska-Paczek wkłada całe serce w prowadzenie spraw swoich Klientów traktując je bardzo osobiście, dlatego też mogą oni mieć pewność, że we wszystkich sprawach daje z siebie 100 %, a nawet więcej. Mecenas Joanna Orłowska-Paczek nie uznaje półśrodków, w zakresie standardów świadczenia usług prawnych. Joanna prowadzi sprawy z najwyższym poziomem zawodowej staranności, albo wcale. Osoba ta dąży do perfekcji w każdym aspekcie swojej pracy zawodowej.

Adwokat Rzeszów- cennik

Koszt adwokata w Rzeszowie- regulacje prawne

Wysokość wynagrodzeni adwokata lub radcy prawego jest uzależniona od wielu czynników.

Zgodnie z przepisami rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości wysokość tego wynagrodzenia jest zależna od:

 • niezbędnego nakład pracy adwokata, w szczególności czasu poświęconego na przygotowanie się do prowadzenia sprawy, liczby stawiennictw w sądzie, w tym na rozprawach i posiedzeniach, czynności podjęte w sprawie, w tym czynnościach podjętych w celu polubownego rozwiązania sporu, również przed wniesieniem pozwu
 • wartości przedmiotu sprawy,
 • wkładu pracy adwokata w przyczynienie się do wyjaśnienia okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, jak również do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia istotnych zagadnień prawnych budzących wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie;
 • rodzaju i zawiłość sprawy, w szczególności trybu i czasu prowadzenia sprawy, obszerność zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności dopuszczenia i przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego lub biegłych sądowych, dowodu z zeznań świadków, dowodu z dokumentów, o znacznym stopniu skomplikowania i obszerności.

W sprawach, które dotyczą określonej wartości przedmiotu sporu z pewnymi wyjątkami wysokość minimalnego, a zatem i maksymalnego wynagrodzenia adwokata jest zależna od wartości przedmiotu sporu na następujących zasadach:

 • do 500 zł ‒ stawka minimalna: 90 zł, stawka maksymalna: 540 zł
 • powyżej 500 zł do 1500 zł - stawka minimalna: 270 zł, stawka maksymalna: 1 620 zł
 • powyżej 1500 zł do 5000 zł ‒ stawka minimalna: 900 zł, stawka maksymalna: 5 400 zł
 • powyżej 5000 zł do 10 000 zł ‒ stawka minimalna: 1800 zł, stawka maksymalna: 10 800 zł
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł ‒ stawka minimalna: 3600 zł, stawka maksymalna: 21 600 zł
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł ‒ stawka minimalna: 5400zł, stawka maksymalna: 32 400 zł
 • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł ‒ stawka minimalna: 1080 zł, stawka maksymalna: 64 800 zł
 • powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł ‒ stawka minimalna: 15 000 zł, stawka maksymalna: 90 000 zł
 • powyżej 5 000 000 zł ‒ stawka minimalna: 25 000 zł, stawka maksymalna: 150 000 zł

Jak widać wysokość stawki minimalnej i maksymalnej, stanowiącej sześciokrotności stawki minimalnej adwokata jest bardzo zróżnicowana. W sprawach dotyczących małych wartości przedmiotu sporu stawki te nie pokrywają realnych kosztów wynagrodzenia adwokata natomiast w sprawach o wyższej wartości przedmiotu sporu stawki te są dość wysokie.

Koszt adwokata w Rzeszowie – realne stawki

Wynagrodzenie adwokata musi pokryć koszty świadczonej przez niego pomocy prawnej, a więc jego wynagrodzenia, wynagrodzenia personelu pomocniczego, jeżeli taki zatrudnia, a także koszty prowadzenia Kancelarii. Porada prawna udzielona przez adwokata kosztuje w Rzeszowie od 100 do 300 zł. Prowadzenie sprawy sądowej to koszt nie mniejszy niż 1 500 zł. Z uwagi na te fakty, w sprawach o drobne roszczenia, np. o zapłatę 1000 zł rzadko Klienci zwracają się do adwokatów i radców prawnych, gdyż wartość nakładu pracy adwokata lub radcy prawnego w takich sprawach niejednostronnie przewyższa wartość roszczenia. Istnieje możliwość ubiegania się w tych sprawach o ustanowieni adwokata lub radcy prawnego z urzędu, wówczas wyznaczony radca prawny lub adwokat będzie miał obowiązek prowadzenia sprawy niezależnie do tego, że w wielu przypadkach nie tylko nie zostanie mu zapewnione nie tylko minimalne wynagrodzenia, ale nawet koszty wysyłki korespondencji przekroczą wysokość zasadzanej przez Sąd stawki.

W jaki sposób ustalam wysokość stawki adwokackiej za moje usługi?

Jestem zdania, ze Klient już na starcie powinien wiedzieć, ile i za co musi zapłacić. Wysokość wynagrodzenia ustalam w rozsądnych granicach tak, aby odpowiadało ono przede wszystkim nakładowi mojej pracy. Niemniej jednak trzeba liczyć się z tym, że w związku ze stawkami urzędowymi w sprawach o mniejsze wartości przedmiotu sporu wynagrodzenie będzie niższe, niż w przypadku sporów, które dotyczą dużych kwot. Dla moich potencjalnych Klientów mam przede wszystkim taką radę, aby korzystali bezpośrednio z pomocy adwokata lub radcy prawnego, a nie pośredników. Korzystanie z pomocy wszelkiego rodzaju pośredników typu Kancelarie odszkodowawcze wiąże się ze znacznie wyższymi kosztami usługi prawnej i niszą jakością tej usługi. Ponadto takie pośrednictwo nie jest zgodne z przepisami ustawy o adwokaturze. Jeżeli szukasz odpłatnej pomocy prawnej, chcesz przeznaczyć na to ciężko zarobione pieniądze to zadbaj, aby pokryło one wyłącznie koszty wynagrodzenia adwokata, a nie pośrednika. Wykonywanie zawód adwokata to nie jest zwykła działalność gospodarcza, ale także misja, dlatego też wysokość mojego wynagrodzenia jest ustalana w sposób uczciwy, jego wysokość jest niewygórowana, ale też nie jest zbyt niska, aby ja i moi współpracownicy mieli zapewnione godne wynagrodzenie.

Zwrot kosztów pomocy prawnej

Zasadą jest, że jeżeli wygrasz sprawę Sąd powinien w orzeczeniu kończącym postępowania zasądzić od strony przeciwnej na twoją rzecz koszty procesu. Oczywiście należy w tym celu złożyć stosowany wniosek. Przepisy rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie przewidują, że Sąd powinien w ramach zwrotu kosztów procesu zasądzić na rzecz strony wygrywającej procesu wynagrodzenia adwokata według faktycznie poniesionych kosztów określonych w przedłożonym spisie kosztów procesu, a dopiero gdy taki spis nie został przedłożony, tylko strona złożyła o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych zasądzić wynagrodzenie w stawce minimalne, ewentualnie podwyższyć je maksymalnie do stawki maksymalnej biorąc pod uwagę, między innymi nakład pracy adwokata. Niestety jednak niektóre Sądy nie stosują zapisów tego rozporządzenia i zasądzają wynagrodzenie adwokackie w stawce minimalnej nawet jeżeli zostanie przedłożony spis kosztów procesu, z którego wynika, że wysokość faktycznie poniesionej przez Klienta stawki adwokackiej była wyższa. Takie stanowisko Sądów jest nie tylko sprzeczne z literalnym brzmieniem wskazanym przepisów, ale także celem regulacji, która miała zapewnić pełny zwrot kosztów wynagrodzenia adwokata, które faktycznie zostały poniesione przez stronę. Taka interpretacja jest także sprzeczna ze społecznym poczuciem sprawiedliwości, dlatego w zasadzie nie istnieje żaden argument, który przemawiałaby za jej zasadnością. Nie jest sprawiedliwe to, że strona, która dochodzi swoich słusznych praw i Sąd to potwierdza w wydanym orzeczeniu nie może liczyć na pełen zwrot ponoszonych kosztów, w celu dochodzenia sprawiedliwości. Jeżeli zostaniesz niesłusznie oskarżony o popełnienie przestępstwa, czy też dochodzisz zapłaty za fakturę masz prawo do otrzymania pełnego zwrotu poniesionych kosztów. Część Sądów zgadza się z taką argumentacją, niestety jednak nie wszystkie. Wniosek   o   zasądzenie   kosztów   zastępstwa   prawnego   może   zawierać   oświadczenie   o wysokości   kosztów   obciążających stronę z   tytułu   wynagrodzenia   adwokata. Dopiero   w braku takiego oświadczenia, opłatę ustala się w wysokości minimalnej, chyba że okoliczności określone w § 15 ust. 3 rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie przemawiają inaczej. Z przepisu tego jednoznacznie wynika, iż Sąd jest związany oświadczeniem o poniesionych przez stronę   rzeczywistych   kosztach   wynagrodzenia   pełnomocnika   w   granicach   wyznaczonych rozporządzeniem, a więc gdy umówione wynagrodzenie nie przekracza sześciokrotności stawki minimalnej. Wszelkie rozważania dotyczące oceny przez Sąd charakteru sprawy, jej zawiłości i nakładu   pracy   pełnomocnika   aktualizują   się   jedynie   w   sprawach, gdy   strona   żądając   zwrotu kosztów nie powołuje się na zawartą umowę z pełnomocnikiem, a jedynie wykazuje, iż nakład pracy i charakter sprawy uzasadniają przyznanie wynagrodzenie w stawce wyższej niż minimalna. Tezę te potwierdza Sąd Okręgowy w Szczecinie w postanowieniu z dnia 5 kwietnia 2018 r. wydanym   w   sprawie   o   sygn.   akt.   VII   Gz   165/18.   Co   prawda   postanowienie   to   dotyczyło wynagrodzenia adwokata, jednak ze względu na identyczne uregulowanie zasad, w przypadku wynagrodzenia radcy prawnego. Co istotne, niniejsze rozstrzygnięcie przedstawia również stanowisko w zakresie zasądzenia kosztów procesu według przedłożonego spisu kosztów także w przypadku wydania nakazu zapłaty.

Jak uzyskać wycenę usługi prawnej?

W celu uzyskania wyceny usługi prawnej wystarczy zadzwonić lub napisać do naszej Kancelarii. Udzielimy Ci wszystkich informacji dotyczących warunków współpracy z naszą Kancelarią, a przede wszystkim wysokości kosztów naszego wynagrodzenia. Zapytanie nic nie kosztuje i do niczego Cię nie zobowiązuje, dopiero gdy zaakceptujesz stawkę przystąpimy do działania.