Rozwód bez przyjazdu do Polski

Czy muszę przyjechać do Polski, aby się rozwieść?

Nie, nie ma takiej konieczności. Jeżeli chcesz uzyskać wyrok rozwodowy nie musisz przyjeżdżać do Polski. Wszystko możesz załatwić korespondencyjne i online. Pozew możesz wysłać do Sądu, gdziekolwiek jesteś, tak samo pełnomocnictwo dla radcy prawnego lub adwokata. Co prawda nie istnieje możliwość wnoszenia do Sądu pism drogą elektroniczną, ale wysyłka papierowej korespondencji nie jest większym problemem.

Rozprawa rozwodowa online

W celu uczestniczenia w rozprawie rozwodowej online w pozwie rozwodowym, odpowiedzi a ten pozew albo innym piśmie procesowym powinieneś złożyć wniosek o zezwolenie na udział w rozprawie za pośrednictwem środków komunikacji na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięki. W sprawach rozwodowych przesłuchanie małżonków jest co do zasady obligatoryjnie, dlatego jeżeli nie zamierzasz uczestniczyć w rozprawie w budynku Sądu to powinieneś złożyć wniosek o udział w takiej rozprawie w formie online. Sądy praktycznie zawsze uwzględniają taki wniosek. Warto jednak pamiętać, aby we wniosku podać adres e-mail, gdyż Sąd prześle na niego link pozwalający na udział w rozprawie. Warto też podać swój numer telefonu, aby Sąd mógł się z Tobą skontaktować, w przypadku problemów technicznych . Wniosek o udział w rozprawie możesz także złożyć elektronicznie wysyłając na adres właściwego wydziału Sądu wiadomość e-mail. Do uczestniczenia w rozprawie online nie musisz posiadać specjalistycznego oprogramowania, wystarczy komputer, tablet lub telefon z dostępem do Internetu i zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową. Nie musisz instalować dodatkowego oprogramowania, transmisja działa w przeglądarce.

Czy polski Sąd posiada jurysdykcję w sprawie rozwodowej, gdy małżonkowie mieszkającą za granicą?

Tak, jeżeli przynajmniej jeden z małżonków jest obywatelem polskim. Nie ważne w jakim kraju przebywają małżonkowie, jeżeli przynajmniej jeden z nich jest Polakiem to można złożyć pozew rozwodowy do polskiego Sądu.

Właściwość Sądu w sprawie rozwodowej, a pobyt za granicą

Jeżeli obydwoje małżonków zamieszkuje za granicą to wówczas Sąd Najwyższy wyznacza właściwy do rozpoznania sprawy Sąd Okręgowy. Pozew o rozwód można wnieść wówczas do dowolnego Sądu, a Sąd ten zwróci się Sądu Najwyższego o wyznaczanie właściwego miejscowo w sprawie Sądu. Przy ustalaniu właściwego Sądu najczęściej decydujące znaczenie ma to gdzie małżonkowie zamieszkiwali w Polsce. Możesz także samodzielnie zwrócić się do Sądu Najwyższego o wydanie rozstrzygnięcia w przedmiocie właściwości wskazując jaki Sąd Twoim zdaniem powinien rozpoznać sprawę.

Doręczanie pozwu rozwodowego małżonkowi mieszkającemu za granicą

W przypadku gdy drugi małżonek przebywa za granicą doręczanie mu pozwu może być utrudnione. W innych krajach obowiązują inne normy prawne regulujące świadczenie usług pocztowych dlatego w praktyce często zdarza się, że problemy z doręczeniem korespondencji z Sądu w sprawie rozwodowej może wpłynąć w sposób znaczny wydłużenie procesu. Jeżeli doręczanie korespondencji przez Polski Sąd nie będzie możliwe będzie musiało ono nastąpić na podstawie konwencji o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzonej w Hadze dnia 15 listopada 1965 r. W takim przypadku korespondencją jest doręczona za pośrednictwem przedstawicieli konsulatu lub też odpowiednich organów państwa, w którym przebywa pozwany. Gdy adres pozwanego w sprawie o rozwód nie jest znany i zostanie to przez stronę uprawdopodobnione, Sąd powinien ustanowić dla tej strony kuratora. W celu uprawdopodobnienia faktu, że miejsce pobytu pozwanego nie jest znane można przedłożyć, w szczególności zaświadczenie o braku zameldowania na terenie Polski.

Pomoc adwokata w uzyskaniu rozwodu online

Jeżeli chcesz uzyskać rozwód bez przyjazdu do Polski zapraszam do kontaktu. Prześle Ci pełnomocnictwo, które po podpisaniu należy przesłać na adres Kancelarii. Zastawie za Ciebie wszystkie formalności związane ze sprawą rozwodową i zwrócę się do Sądu, aby umożliwić Ci w niej dział w sposób zdalny, ja natomiast będę reprezentował Cię na rozprawie rozwodowej fizycznie, w budynku Sądu.