Jeżeli spłaciłeś dług, a wierzyciel nadal dochodzi zaspokojenia w toku postępowania egzekucyjnego powinieneś działać. Komornik może wstrzymać egzekucję, a Sąd uchylić klauzulę wykonalności stanowiącą podstawę prowadzenia egzekucji.

Czytaj Więcej